f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Djelatnosti udruge

Bavimo se kreativnim istraživanjem medija, umjetnosti i medijske kulture.

Posebnosti udruge

Radimo sa raznim uzrastima. Sudjelujemo na svim revijama i festivalima u zemlji i izvan nje.

Prostor udruge

Organiziramo radionice na raznim lokacijama.

Status udruge

Neprofitna organizacija koja se financira sredstvima članarine, donacijama te sredstvima dobivenim na javnim natječajima.

Crtići su im nenasilni i zaista duhoviti s prekrasnim porukama.

Nataša Deskar-Stojanovski,

Suradnja s ovom udrugom je garancija za uspjeh na edukaciji malih animatora.

Lukasi su skupina veselih, razdraganih uspješnih malih crtača.

Vesna Makaric,

Pristup prof. Dancevica prema djeci je blag i poticajan uz individualni pristup u razvijanju njihove kreativnosti.

Natasa Deskar-Stojanovski,