f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Djelatnosti udruge

Bavimo se igranim, dokumentarnim , animiranim filmom, likovnim radionicama i kazališnom djelovanjem.

Posebnosti udruge

Bavimo se malom djecom i mladeži(od pet godina pa naviše). Sudjelujemo na svim revijama i festivalima u zemlji i izvan nje. Izdajemo brošure, kataloge i knjige.

Prostor udruge

Stalni na osnovnoj školi Luka, a može biti i u drugim prostorima, mjestima prema dogovoru. Organiziramo radionice u vrtićima, školama.

Status udruge

Neprofitna organizacija koja se financira sredstvima članarine, donacijama te sredstvima dobivenim na natječajima.

Crtići su im nenasilni i zaista duhoviti s prekrasnim porukama.

Nataša Deskar-Stojanovski,

Suradnja s ovom udrugom je garancija za uspjeh na edukaciji malih animatora.

Lukasi su skupina veselih, razdraganih uspješnih malih crtača.

Vesna Makaric,

Pristup prof. Dancevica prema djeci je blag i poticajan uz individualni pristup u razvijanju njihove kreativnosti.

Natasa Deskar-Stojanovski,